Tổng Lãnh sự Hy Tuệ trao bản sao “Giấy ủy nhiệm lãnh sự”
2017/03/29

 

 

        Ngày 29 tháng 3 năm 2017, Tổng Lãnh sự Hy Tuệ đã trao bản sao “Giấy ủy nhiệm lãnh sự” cho Giám đốc Sở ngoại vụ TP.Đà Nẵng Lâm Quang Minh, hai bên đã trao đổi ý kiến về việc thành lập Tổng Lãnh sự quán và thúc đẩy hợp tác địa phương song phương.

 

Bản quyền thuộc Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng
Địa chỉ: Lô 4-8 Trần Trọng Khiêm, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam
Địa chỉ email: chinaconsul_danang@mfa.gov.cn  Điện thoại: 0084-236-3987556  Fax: 0084-236-3987552